Privacybeleid

Lèmonie et Maman hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van administratieve doeleinden. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).

Lemonieetmaman.be gevestigd te Zulte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.lemonieetmaman.be

Nick Vanden Berghe

Begonialaan 24

9870 Zulte

E-mail: info@lemonieetmaman.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0865774884


Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Lemonieetmaman.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We slaan deze gegevens ook op in een beveiligde database en we geven dit niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om jouw aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen:

- Voor- en achternaam: om je op een correcte en beleefde manier te kunnen aanspreken

- Adres en woonplaats: met het juiste adres kunnen we snel jouw bestelling bezorgen

- Telefoonnummer: indien er iets onduidelijk is kunnen we je snel contacteren

- E-mailadres: bevestiging van jouw online aankoop, versturen we via e-mail. Indien je ook toestemming hebt gegeven voor onze nieuwsbrief zullen we ook dit e-mail adres gebruiken. Wist je trouwens dat je zelf kan inschrijven of uitschrijven via jouw account?

- IP-adres: op het internet herkennen we je aan jouw IP-adres. Door je IP-adres te onthouden, zorgen we er voor dat niemand jouw account kan misbruiken.

- Betaalgegevens/Bankrekening: we maken gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Deze gegevens worden dan in onze administratie opgeslagen om jouw betaling te kunnen koppelen aan jouw bestelling. Jouw bankrekening gebruiken we enkel om jouw geld eventueel te kunnen terugstorten.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Je aanmelden voor onze nieuwsbrief en het plaatsen van reviews om andere klanten te helpen.


Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lemonieetmaman.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Lemonieetmaman.be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Lemonieetmaman.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze BTW-aangifte. 


Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Lemonieetmaman.be neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lemonieetmaman.be) tussen zit. Lemonieetmaman.be gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die dergelijke verwerkingen uitvoeren.


Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Lemonieetmaman.be ziet erop toe dat je persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode, hangt af van het doel waarvoor deze zijn verzameld:

In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een lange periode worden bewaard om er voor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. Omwille van wettelijke verplichtingen (Facturatie, Btw-aangifte, enz) dienen we deze dan ook 7 jaar bij te houden.


Welke persoonsgegevens delen we met anderen?

Lemonieetmaman.be deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lemonieetmaman.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@lemonieetmaman.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en andere identificatienummers zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Lemonieetmaman.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Lemonieetmaman.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@lemonieetmaman.be

Lemonieetmaman.be heeft alvast de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- SPF (of Sender Policy Framework is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- DNSSEC (of Domain Name System Security Extensions)is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Hoe verzekeren wij samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, met name de Privacycommissie, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en je gegevens zullen nooit voor andere (bv. commerciële) doeleinden overgedragen worden.


Wijzigingen aan dit beleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Je kunt altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via info@lemonieetmaman.be